La Denominció d’Origen Qualificada Priorat abasta un territori que no arriba a les 20.000 hectàrees a l’interior de la província de Tarragona. D’aquestes, només unes 1600 han estat dedicades al conreu de la vinya. L’accidentat de l’orografia, currulla de serres escantellades, tarteres i barrancs n’ha estat la principal causa.


Si la terra no era fàcil de treballar, tradicionalment els vins reponien amb un bon cos i millor graduació. Gràcies, en part, a la sequedat del clima interior mediterrani i, en part, a les antigues llicorelles que, omnipresents en el sòl de la zona li han donat sempre als vins el seu caràcter peculiar.


Ja des de l’Estatut del Vi de 1932, la D.O.Q. es reconeguda com a zona vitivinícola a protegir. Si bé, a causa de la guerra civil, no serà fins el 1954 que es publicarà oficialment el reglament de la D.O. Priorat. El 1999 el Consell Regulador de la D.O. es traslladarà a Torroja del Priorat. I, finalment, l’any 2000, degut al gran reconeixement i especificitat dels seus vins, se li otorgarà la Denominació d’Origen Qualificada.